Reglementări locale

2000
H.C.L. 160 / 2000 pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării „ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

2001
H. C. L. nr. 27 / 2001 ( privind completarea H.C.L. 160 / 2000 ) pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

H.C.L. 64 / 2001 (privind completarea şi modificarea H. C. L. nr. 27 / 2001 ) aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

H.C.L. 210 / 2001 ( Republicata cu H.C.L. 389 / 2012 ) pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu

2005
H.C.L. 182 / 2005 ( Stabilire Tarife pentru Închirierea Spatiilor cu alta Destinatie )

2008
H.C.L. 171 / 2008 ( Stabilirea Zonelor pentru Organizare de Santier )

2016
H.C.L. 360 / 2016 ( Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special, pentru anul 2017 )