Reglementări locale

HOTARÂREA NR. 144
privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de  Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a obiectivului de investitii Skate Park, cu teren aferent, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona Pietei Obor

HOTARÂREA NR. 168
pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SKATE-PARK-ULUI - Zona de agrement Obor