Operatorii care închiriază trotinete electrice în sistem self-service, invitați să depună cereri pentru aprobarea operării pe domeniului public în 2024

16.10.2023

Operatorii care doresc să desfășoare pe domeniul public al Municipiului Sibiu activitatea de închiriere a trotinetelor electrice în regim self-service pentru anul 2024, sunt invitați să depună cereri pentru avizarea utilizării domeniului public conform H.C.L. Sibiu nr. 229/2021. Cererea, împreună cu documentele prevăzute în Regulamentul alcătuit în acest sens, la Capitolul III, art. 9, pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2023, la Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat cu sediu în Sibiu, Piața Mica nr. 22  sau online la adresa de e-mail: dompub@sibiu.ro.

Solicitările primite vor fi analizate și departajate conform punctajelor stabilite prin regulament (sibiu.ro/ro2/pdf2021/hot229.pdf).Locațiile de amplasare a stațiilor de trotinete electrice propuse de operatori vor fi analizate de asemenea în cadrul Comisiei de Circulație, locațiile orientative propuse de municipalitate fiind prezentate în Regulament. Vor fi admiși și vor primi aviz de operare pe domeniul public primii doi operatori, în ordinea punctajului obținut.

Operatorii de flote de trotinete electrice au obligația ca înainte de depunerea cererii să consulte și să ia la cunoștință prevederile H.C.L. Sibiu nr.229/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, disponibil aici: (sibiu.ro/ro2/pdf2021/hot229.pdf).

În acest Regulament se precizează printre altele că operatorul are obligația de a informa utilizatorii privind condițiile de circulație pe drumurile publice a trotinetelor electrice.

Reamintim că circulația  trotinetelor electrice pe drumurile publice se face în conformitate cu  O.U.G. nr.195/2002 “privind circulația pe drumurile publice”, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr. 1075/04.10.2021 „pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2020 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1.391/2006”.

De asemenea, se stipulează clar că operatorul este obligat să ridice trotinetele staționate de către utilizatori în locațiile interzise în maxim 120 de minute în afara zonei Centrului Istoric și în maxim 60 de minute în zona Centrului Istoric, pentru ca acestea să nu împiedice traficul pietonal și auto. În caz contrar, trotinetele vor fi ridicate de pe domeniul public de către Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, urmând să fie restituite operatorului după achitarea unui tarif de ridicare, transport și depozitare.