Vehicule fără stăpân

23.04.2024

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, anunţă publicarea listei cu 4 vehicule identificate ca fiind fără stăpân – cu sau fără plăcuțe de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, dar care nu au putut fi identificate ridicate de către agenţii constatatori de pe domeniului public sau privat al statului sau al Municipiului Sibiu, şi care au intrat sub incidenţa Legii 421/2002, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 150/2023.

Proprietarii acestor vehicule au obligaţia de a le ridica din locul special amenajat/depozit, în termen de 5 zile de la apariţia acestui anunţ. În caz contrar acestea vor fi declarate fără stăpân prin dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu şi vor trece de drept în proprietatea Municipiului Sibiu, libere de orice sarcini, prin dispoziție a primarului.

Totodată, aducem la cunoștință publică faptul că, potrivit prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea 421/2002 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 150/2023, Refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat şi revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei..

 

Vehiculele care fac obiectul acestui anunț sunt: