Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice

23.10.2017

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Primarul Municipiului Sibiu

aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu