Comercianţi Piaţa MicăTaxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse:
PRET ADJUDECAT IN URMA LICITATIEI CONFORM ANEXA 1, ART.9 DIN HCL 424/2017

REGLEMENTARI LOCALE:


HOTĂRÂREA NR. 424 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu

HOTARÂREA NR. 425 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitatie pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora din Piata Mică din municipiul Sibiu