Reglementări locale

2000
H.C.L. 160 / 2000 pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării „ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

2001
H. C. L. nr. 27 / 2001 ( privind completarea H.C.L. 160 / 2000 ) pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

H.C.L. 64 / 2001 (privind completarea şi modificarea H. C. L. nr. 27 / 2001 ) aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

H.C.L. 210 / 2001 ( Republicata cu H.C.L. 389 / 2012 ) pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu

2005
H.C.L. 182 / 2005 ( Stabilire Tarife pentru Închirierea Spatiilor cu alta Destinatie )

2008
H.C.L. 171 / 2008 ( Stabilirea Zonelor pentru Organizare de Santier )

2017
HOTARÂREA NR. 185 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 59 /2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările si completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 424 pentru aprobarea metodologiei si a caietului de sarcini privind pregătirea si organizarea licitatiei pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora din Piata Mică din municipiul Sibiu

2018
H.C.L. 140 / 2018 ( Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special, pentru anul 2019 )