Comercianţi Str. Al. Papiu IlarianTaxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse:
PRET ADJUDECAT IN URMA LICITATIEI CONFORM ART.9 DIN HCL 376/2016


REGLEMENTARI LOCALE:

H.C.L. 376/2016 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu

H.C.L 377 /2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu