CICLOTURISM

Denumire: Traseul cicloturistic “Emil Cioran”

Lungimea: 31 km KM
Dificultate: USOR
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/Traseul-cicloturistic-Emil-Cioran

Denumire: Traseul cicloturistic “Emil Cioran – Calugaru”

Lungimea: 41 KM
Dificultate: Mediu – Dificil;
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/traseul-cicloturistic-emil-cioran-calugaru

Denumire: Traseul cicloturistic “Mocanita – Valea Hartibaciului”

Lungimea: 43 KM
Dificultate: Mediu
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/traseul-cicloturistic-mocanita-valea-hartibaciului

Denumire: Traseul cicloturistic “Brukenthal – Valea Oltului”

Lungimea: 77 KM
Dificultate: Usor
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/traseul-cicloturistic-brukenthal-valea-oltului

Denumire: Traseul cicloturistic “Drumul Sarii – Tara Secaselor”

Lungimea: 68 KM
Dificultate: Mediu
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/traseul-cicloturistic-drumul-sarii-tara-secaselor

Denumire: Traseul cicloturistic “Drumul Sasilor – Magura Cisnadiei”

Lungimea: 45 KM
Dificultate: Mediu – Dificil
Pagina web: http://www.turainnatura.ro/ro/traseul-cicloturistic-drumul-sasilor-magura-cisnadiei