Reglementari Terase centrul istoric


Perioada sezon terase: 15.05 - 15.10
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 1 lună
Perioada extrasezon terase: în afară perioadei de sezon
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 2 săptămâni


2009

H.C.L. 110 / 2009 Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu

2013
H.C.L. 30 / 2013 privind modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2014
H.C.L. 107 / 2014 privind completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu