Reglementări locale

2023

HCL 189/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 66/2023privind aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, instituirea taxei speciale pentru amplasare de mobilier în vederea desfășurării activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu și modificarea H.C.L. nr.160/2000

HCL 66/2023 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, instituirea taxei speciale pentru amplasare de mobilier în vederea desfășurării activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu și modificarea H.C.L. nr. 160/2000

2022

HCL 503/2022 privind aprobarea unor măsuri temporare până la finalul anului 2023, în vederea atenuării efectelor crizei economice pentru operatorii economici care dețin terase amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.231 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.147 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023

HOTARÂREA NR. 102 privind modificarea modului de acordare a punctajului pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-financiară a ofertantilor" pentru contractele de închiriere a  standurilor de prezentare si vânzare din Piata Mică, str. Al. Papiu Ilarian si aleea spre Grădina Zoologică Sibiu

2021

HOTĂRÂREA NR. 384 privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022

HOTĂRÂREA NR. 332 privind modificarea anexei 1 la HCL nr.176/2017 pentru aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu

2020

HOTARÂREA NR. 463 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 444 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.230 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Aleaxandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din Municipiul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 29 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian

HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică

2017
HOTARÂREA NR. 185 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 59 /2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu

2008
H.C.L. 171 / 2008 ( Stabilirea Zonelor pentru Organizare de Santier )

2005
H.C.L. 182 / 2005 ( Stabilire Tarife pentru Închirierea Spatiilor cu alta Destinatie )

2001

H.C.L. 210 / 2001 ( Republicata cu H.C.L. 389 / 2012 ) pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu

H.C.L. 64 / 2001 (privind completarea şi modificarea H. C. L. nr. 27 / 2001 ) aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu
H. C. L. 27 / 2001 ( privind completarea H.C.L. 160 / 2000 ) pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

2000
H.C.L. 160 / 2000 pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării „ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu