Reglementari Terase centrul istoric


Perioada sezon terase: 15.05 - 15.10
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 1 lună
Perioada extrasezon terase: în afară perioadei de sezon
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 2 săptămâni

 

2022

HCL 503/2022 privind aprobarea unor măsuri temporare până la finalul anului 2023, în vederea atenuării efectelor crizei economice pentru operatorii economici care dețin terase amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2021

HCL 384/2021 privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022

2020

H.C.L. 456/2020 privind stabilirea pentru anul 2021 a taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, a aprobării extinderii temporare a amplasamentelor acestora si a măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice

H.C.L. 161/2020 pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu (valabilitate temporară - în anul 2020)

H.C.L. 159/2020 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infectiei cu virusul SARS CoV-2 (valabilitate temporară - în anul 2020)

H.C.L. 84 / 2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgentă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 - punctul 1 (valabilitate temporară - în anul 2020)

2019

H.C.L. 411 / 2019 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu

2014
H.C.L. 107 / 2014 privind completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2013
H.C.L. 30 / 2013 privind modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2009
H.C.L. 110 / 2009 Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu