Reglementari Terase centrul istoric


Perioada sezon terase: 15.05 - 15.10
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 1 lună
Perioada extrasezon terase: în afară perioadei de sezon
În această perioadă cererea de ocupare temporară a domeniului public se face pe durata de minim 2 săptămâni

 

2021

HCL 384/2021 privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022

2020

H.C.L. 456/2020 privind stabilirea pentru anul 2021 a taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, a aprobării extinderii temporare a amplasamentelor acestora si a măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice

H.C.L. 161/2020 pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu (valabilitate temporară - în anul 2020)

H.C.L. 159/2020 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infectiei cu virusul SARS CoV-2 (valabilitate temporară - în anul 2020)

H.C.L. 84 / 2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgentă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 - punctul 1 (valabilitate temporară - în anul 2020)

2019

H.C.L. 411 / 2019 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu

2014
H.C.L. 107 / 2014 privind completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2013
H.C.L. 30 / 2013 privind modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

2009
H.C.L. 110 / 2009 Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu