Comercianţi Aleea Zoo

aleea zoo

REGLEMENTĂRI LOCALE:

2022

HOTARÂREA NR. 102 privind modificarea modului de acordare a punctajului pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-financiară a ofertantilor" pentru contractele de închiriere a  standurilor de prezentare si vânzare din Piata Mică, str. Al. Papiu Ilarian si aleea spre Grădina Zoologică Sibiu

2020

HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu

AMPLASAMENTE MOBILIER DE PREZENTARE ŞI VÂNZARE ALEEA SPRE ZOO:
zoo