Comercianţi Piaţa MicăTaxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse:
PRET ADJUDECAT IN URMA LICITATIEI CONFORM HCL 28/2020

REGLEMENTARI LOCALE:

2022

HOTARÂREA NR. 102 privind modificarea modului de acordare a punctajului pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-financiară a ofertantilor" pentru contractele de închiriere a  standurilor de prezentare si vânzare din Piata Mică, str. Al. Papiu Ilarian si aleea spre Grădina Zoologică Sibiu

2020

HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică