Comercianţi Str. Al. Papiu IlarianTaxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse:
PRET ADJUDECAT IN URMA LICITATIEI CONFORM HCL 29/2020


REGLEMENTARI LOCALE:

HOTĂRÂREA NR. 29 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian