Anunț licitație mobilier de prezentare şi vânzare Piața Mică și Zoo

19.02.2020

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă organizarea unei licitaţii publice în vederea închirierii:

-18 standuri de prezentare și vânzare și amplasementele aferente acestora, în suprafață de 4 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, Piața Mică.

 -1(unu) mobilier de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent acestuia în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Municipiul Sibiu, pe aleea de acces în Gradina Zoologică  din  municipiul  Sibiu.

Bunurile se închiriază conform O.U.G. 57/2019 în vederea desfășurării activităților de comerț conform H.C.L.28/31.01.2020 și H.C.L. 30/31.01.2020. 

Obținerea caietului de sarcini, contra cost – 50 lei, se poate face începând cu data de 19.02.2020 şi până în data de 10.03.2020, ora  07:45 la sediul Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public şi  Privat al  Municipiului  Sibiu din Sibiu,  Piața Mică nr. 22, telefon 0269/213302,persoana de contact: Ivan Silvana, sau gratuit on-line accesând documentele  de mai jos.

Organizarea licitației:

Deschiderea plicurilor exterioare 10.03.2020 ora 8:00

Deschiderea plicurilor interioare 16.03.2020 ora 11:00

Locul: Primăria municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, sala de consiliu.

Descarcă documente licitație Piața Mică

Descarcă documente licitație Zoo