Anunț privind organizarea selecției de oferte în vederea valorificării a 37 auto abandonate și fără stăpân

04.06.2020

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă organizarea selecţiei de oferte în data de 18.06.2020 ora 12:00, în vederea valorificării a 37 auto abandonate şi fără stăpân.

Cumpărarea caietului de sarcini și depunerea ofertelor se va face începând cu data de 10.06.2020 ora 09:00 până în data de 17.06.2020, ora 12:00 la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, Parter. Deschiderea  ofertelor se va face în data de 18.06.2020 ora 12:00. Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 19.06.2020 ora 12:00 la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Parter, termen de depunere al contestațiilor este până la data de  22.06.2020 ora 12:00.

În cazul în care până în data de 17.06.2020 ora 12:00 nu se vor depune oferte, termenul de depunere se prelungeşte până în data de 22.06.2020 ora 10:00 iar deschiderea ofertelor se va face în data de 23.06.2020 ora 12:00. Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 24.06.2020 ora 12:00 la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Parter, termen de depunere al contestațiilor este este până la data de 25.06.2020 ora 12:00.