Reglementări locale

2022

HOTĂRÂREA NR.425/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice supraetajate din municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu

HOTĂRÂREA NR.424/2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în Municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonala din Centrul Istoric

HOTĂRÂREA NR.267 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în Municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonala din Centrul Istoric

HOTĂRÂREA NR.172 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a investiției ”Amenajare parcare supraterană cartier Hipodrom III”

HOTARÂREA NR. 101 privind reglementarea utilizării statiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu si aprobarea tarifelor aferente acestui serviciu

2021

HCL 384/2021 privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022

HCL229/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu, a trotinetelor electrice închiriate prin  intermediul unei platforme online, în regim self-service

HCL 172/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în Municipiul Sibiu și accesul autobvehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric

2020

HCL 457/2020 privind prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL Sibiu nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitătile de cazare turistică

HCL 304/2020 privind prelungirea măsurii aprobată prin art. 1 pct. 2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitătile de cazare turistică (valabilitate temporară - în anul 2020)

HCL 156/2020 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2 (încetat valabilitate din data de 09.03.2022)

HCL 123/2020 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar pe perioada instituirii stării de urgentă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2 (valabilitate temporară - în anul 2020)

H.C.L. 84 / 2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgentă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 - punctul 2

HCL 3/2020 privind scutirea de la plata tarifului de parcare in toate parcarile publice stradale din Municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric

2019

HCL 451/2019 privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu si pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric

2018

HCL 337/2018 hotărâre privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală 

2010
HCL 383/2010 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului public administrare parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către
Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu

2009

HCL 46/2009 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desființarea Serviciului public administrare parcări ți preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu

2005
HCL 368/2005 – privind desfiintarea Serviciului public administrare parcari si preluarea obiectului sau de activitate de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu

 

 


Parcarea Teatrului

2018

HCL411/2018 pentru aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea "Piata Teatrului" din municipiul Sibiu 
 Piața Cibin

2014
HCL 183/2014 - privind aprobarea Regulamentului de parcare a autovehiculelor în parcările publice amenajate din zona Piaţa Cibin din mun. Sibiu

 


Piața Mică


2007
HCL 57/2007 - privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu

2010
HCL 340/2010 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

2011
HCL 243/2011 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

2021

HCL 236/2021 - privind modificarea reglementărilor privind accesul autovehiculelor în Piața Mică din Municipiul Sibiu 

 


Cazarma 90

2008
HCL 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea Cazarma 90

2011
HCL 244/2011 - pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din Cazarma 90