Skoda gri, fără numere de înmatriculare ridicată de Poliția Locală Sibiu de pe strada Independenței

29.10.2019

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu în temeiul articolului 6, aliniatul 2, din Legea 421 / 2002 modificată şi completată prin Legea 309 / 2006 aduce la cunoştinţă publică că proprietarul autovehiculului, Skoda, culoare gri, ridicată de pe str. Independenței, fără numere de înmatriculare, ridicat de Biroul Ridicări Auto din cadrul Poliției Locale a Municipiului Sibiu de pe domeniul public al Municipiului Sibiu are obligaţia, ca în termen de 10 zile de la apariţia acestui anunţ, să îşi ridice autovehiculul de la sediul Biroului Ridicări Auto (cu plata taxelor aferente), str., Preot Bacca, F.N.