Anunț privind 32 autovehicule identificate ca fiind fără stăpân, depozitate pe domeniul public al municipiului Sibiu

02.10.2020

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu în temeiul articolului 6, aliniatul 2, din Legea 421 / 2002 modificată şi completată prin Legea 309 / 2006 aduce la cunoştinţă publică ca proprietarii sau deţinătorii legali ai autovehiculelor anexate mai jos au obligaţia ca în termen de 10 zile de la data afişării acestui anunţ, să îşi ridice autovehiculele de pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu.

În caz contrar aceste autovehicule fără numere de înmatriculare vor fi  declarate fără stăpân şi urmează să fie ridicate de către S.P.A.D.P.P.

Vehiculele care fac obiectul acestui anunț sunt: