Anunț licitație mobilier de prezentare şi vânzare de pe Aleea spre Grădina Zoologică, Piața Mică și strada Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu

19.02.2021

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunță organizarea unei licitații publice în vederea închirierii a:

- 7 standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora, în suprafață de 4 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, Piața Mică;

- 4 mobiliere de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Municipiul Sibiu, pe aleea de acces în Grădina Zoologică  din  Municipiul  Sibiu;

- 27 standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora, în suprafață de 2 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, str. Papiu Ilarian.

Bunurile se închiriază conform O.U.G. 57/2019 în vederea desfășurării activităților de comerț conform H.C.L.28/31.01.2020, H.C.L.29/31.01.2020 și H.C.L. 30/31.01.2020. 

Obținerea caietului de sarcini se poate face contra cost (50 lei) începând cu data de 22.02.2021 ora 12.00 de la sediul Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public şi  Privat al  Municipiului Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 22, telefon 0269/213302, persoană de contact: Ivan Silvana, sau gratuit on-line accesând [url=http://www.spadpp.sibiu.ro]http://www.spadpp.sibiu.ro[/url]

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.03.2021 ora 12.00

 Data limită de depunere a ofertelor: 12.03.2021 ora 12.30

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

15.03.2021  ora 10.00 deschidere oferte (plicuri exterioare) stand de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora de pe aleea de acces spre Grădina Zoologică;

15.03.2021 ora 11.00 deschidere oferte (plicuri exterioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora  din Piața Mică;

15.03.2021 ora 12.00 deschidere oferte (plicuri exterioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora str. Papiu Ilarian.

18.03.2021 ora 10.00 deschidere oferte (plicuri interioare) stand de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora de pe aleea de acces spre Grădina Zoologică;

18.03.2021 ora 11.00 deschidere oferte (plicuri interioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora din Piața Mică;

18.03.2021 ora 12.00 deschidere oferte (plicuri interioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora de pe str. Papiu Ilarian.

Locul de desfășurare al ședinței de deschidere a ofertelor: Teatrul Gong, Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr.4

 

        Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Descarcă documente licitație Piața Mică

Descarcă documente licitație str. Papiu Ilarian

Descarcă documente licitație ZOO

Răspuns solicitare clarificare