Anunț privind licitația unui mobilier de prezentare şi vânzare de pe strada Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu

26.08.2021

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu anunță organizarea unei licitații publice în vederea închirierii a:

- 1 stand de prezentare și vânzare și amplasamentul aferent acestuia, în suprafață  de 2 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Municipiul Sibiu, str. Papiu Ilarian.

Bunurile se închiriază conform O.U.G. 57/2019 în vederea desfășurării activităților de comerț conform H.C.L.29/31.01.2020. 

Obținerea caietului de sarcini se poate face contra cost (50 lei) începând cu data de 30.05.2021 ora 09:00 de la sediul Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public și  Privat al  Municipiului Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 22, telefon 0269/213302, persoană de contact: Ivan Silvana, sau gratuit on-line aici

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2021 ora 15:00

 Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2021 ora 15:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

22.09.2021  ora 10:00 deschidere oferte (plicuri exterioare) stand de prezentare și vânzare și amplasamentul aferent al acestuia str. Papiu Ilarian.

27.09.2021 ora 10:00 deschidere oferte (plicuri interioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora de pe str. Papiu Ilarian.

Locul de desfășurare al ședinței de deschidere a ofertelor: sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22.

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.