SPADPP anunță selecție oferte pentru valorificarea ca deșeuri de fier a 45 autovehicule

22.02.2022

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă organizarea selecţiei de oferte în data de 14.03.2022 ora 11:00, în vederea valorificării prin vânzare a 45 autovehicule abandonate sau autovehicule fără stăpân și care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 59/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Autovehiculele vor fi valorificate ca deşeuri de fier către un operator economic care deține autorizaţie de mediu privind desfãşurarea de activitãţi de colectare şi/sau tratare a autovehiculelor scoase din uz cu viză anuală de valabilitate pentru anul în curs. Se vor lua în considerare doar ofertele pentru toate autovehiculele.

Cumpărarea caietului de sarcini (de la sediul S.P.A.D.P.P, la prețul de 50 lei/caiet) se va face începând cu data de 22.02.2022 ora 09:00 și depunerea ofertelor începând cu data de 23.02.2022 ora 09:00 până la data de 11.03.2022 ora 12:00, la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piaţa Mică, nr. 22, parter.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 14.03.2022, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 15.03.2022, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Piața Mică, nr. 22, parter.

Termenul limită de depunere a contestațiilor este 17.03.2022, ora 12:00.

 

În cazul în care până în data de 11.03.2022, ora 12:00 nu se vor depune oferte, termenul de depunere se prelungește până în data de 18.03.2022, ora 12:00, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 21.03.2022, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 22.03.2022, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, parter.

 Termenul limită de depunere a contestațiilor este 24.03.2022, ora 12:00.