Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice pentru aprobarea Regulamentului pentru utilizarea sistemului automat de Închiriere biciclete În regim self-service SIBIU BikeCity

09.03.2022

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru utilizarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity


    care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 18 martie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
  Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secțiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.