Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice (Parcare Hipodrom)

27.09.2022

     În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și actualizată, Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice supraetajate din Municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
     Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 14 octombrie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
     Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail: pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
      Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la secțiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.