SPADPP anunță selecție oferte pentru valorificarea ca deșeuri de fier a 31 autovehicule

08.11.2022

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă organizarea selecţiei de oferte în data de 28.11.2022 ora 1100, în vederea valorificării prin vânzare a 31 autovehicule abandonate sau autovehicule fără stăpân și care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 cu modificările șic ompletările ulterioare și H.C.L. 59/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Cumpărarea caietului de sarcini se va face începând cu data de 09.11.2022 ora 09:00 și depunerea ofertelor începând cu data de 10.11.2022 ora 09:00 până la data de 25.11.2022 ora 12:00, la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piaţa Mică, nr. 22, parter.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 28.11.2022, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 29.11.2022, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Piața Mică, nr. 22, parter.

Termenul limită de depunere a contestațiilor este 06.12.2022, ora 12:00.

 

În cazul în care până în data de 25.11.2022, ora 12:00 nu se vor depune oferte, termenul de depunere se prelungește până în data de 09.12.2022, ora 12:00, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 12.12.2022, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 13.12.2022, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, parter.

 Termenul limită de depunere a contestațiilor este 15.12.2022, ora 12:00.