ANUNȚ privind atribuirea a 3 amplasamente pentru desfășurarea comerțului stradal alimentar rămase disponibile pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu

05.05.2023

SPADPP anunță atribuirea a trei amplasamente pentru desfășurarea comerțului stradal alimentar rămase disponibile (2 amplasamente pentru comercializare de înghețată și 1 amplasament pentru comercializare de pop-corn, vată de zahar și porumb fiert) pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

Regulamentul aprobat prin H.C.L. 66/2023 completat prin H.C.L. 189/2023 este disponibil pe site:

 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile H.C.L. 66/2023 completat prin HCL 189/2023, aduce la cunoștință publică deținătorilor spațiilor comerciale autorizate situate pe strada Nicolae Bălcescu, interesați pentru amplasarea de standuri în vederea comercializării de înghețată (doar la cornet sau pahar, nu produse ambalate) sau de produse alimentare din aparate speciale (pop corn, porumb fiert, vată de zahar), următoarele informații:

 

Luni 15.05.2023 (de la ora 09:00)  – vineri 19.05.2023 (până la ora 24:00)

 

Luni 22.05.2023 – vineri 26.05.2023 (5 zile lucrătoare)

 

Documentele necesare care vor fi anexate la cererea de autorizare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, sunt:

 

  1. certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
  2. acord de funcționare însoțit de fișa de valabilitate (document valabil la data depunerii cererii), emis de Primăria Municipiului Sibiu, pentru punctul de lucru în fața căruia se solicită amplasamentul;
  3. document de înregistrare emis de către D.S.V.S.A.(Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor) pentru tipul de activitate solicitat;
  4. notificare privind certificarea conformității la normele de igienă si sănătate publică eliberată de D.S.P (Direcția de Sănătate Publică); 
  5. fotografie color cu dimensiuni a mobilierului solicitat a fi amplasat pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu;   
  6. schița cu dimensiuni, a amplasamentului încadrat în locația solicitată;
  7. carte identitate solicitant.

Toate documentele vor fi depuse în copie, cu mențiunea “conform cu originalul”.

 

Pentru programări online, se va accesa site-ul SPADPP, la adresa https://spadpp.sibiu.ro/

Secțiunea, programări ghișeu online

Link direct pentru acces: https://extranet.sibiu.ro/DomeniulPublicGeneral/Programare.aspx

 

Atenție:

- în vederea programării online pentru depunerea cererii la ghișeu, aveți nevoie de o adresă de e-mail valabilă

- nu se vor lua în considerare solicitările pentru care nu există în prealabil programare online.

- neprezentarea la ghișeu la data și ora rezervată de solicitant, în calendarul aplicației de programări online, duce la anularea rezervării și implicit a posibilității de a depune cererea.