Turnurile de pe strada Cetății,  deschise în Noaptea Muzeelor 2023

10.05.2023

Turnurile de pe strada Cetății vor putea fi vizitate în cadrul programului Noaptea Muzeelor, ce va avea loc în data de 13 mai 2023. După ora 19.00, când programul obișnuit de vizitare se încheie, accesul în aceste obiective se va face gratuit, până la ora 24.00, ultima intrare fiind permisă la ora 23.30. 

Turnurile de pe strada Cetății au primit în anul 2022 un număr de  21.596 de vizitatori.   

Câteva date despre istoria turnurilor: 

Turnul Olarilor a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea și primul sfert al secolului al XVI-lea. Acesta are plan dreptunghiular, cu o retragere a corpului paralelipipedic al turnului, de la cel de al doilea nivel, iar pe fiecare latură sunt create câte două deschideri înguste de forma unor metereze. Partea superioară a turnului este ieșită în afară și se sprijină pe o înșiruire de console cu guri de aruncare. De jur împrejur sunt amplasate câte cinci lăcașuri de tragere pentru archebuze. Acoperișul turnului are formă de piramidă, este în patru ape și acoperit cu învelitoare din olane. 

Turnul Dulgherilor a fost construit între anii 1337 – 1366. Este un turn de flancare alipit celei de a treia incinte. Ca și arhitectură acesta are un plan circular la bază, iar la nivelul cornișei primește forma unei prisme octogonale, încheiată în porțiunea superioară printr-o parte ieșită in exterior susținută de console cu guri de păcură între arce. La primul nivel, lăcașurile de tragere sunt constituite de metereze, iar la nivelurile următoare aceste lăcașuri sunt adaptate armelor de foc (archebuze). Acoperișul are forma unei piramide octogonale ascuțite. A fost restaurat în perioada 1967-1972, apoi în 2007. În vârful turnului se găsește un steag de vânt, din tablă, cu un ornament simbolizând două bărzi încrucișate. 

Turnurile de pe strada Cetății,  deschise în Noaptea Muzeelor 2023