SPADPP anunță selecție oferte pentru valorificarea ca deșeuri de fier a 16 vehicule

17.07.2023

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă organizarea selecţiei de oferte în data de 03.08.2023, ora 11:00, în vederea valorificării prin vânzare a 16 vehicule abandonate sau vehicule fără stăpân și care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 59/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Prețul de pornire este de 1,20 lei/kg, ofertele care conţin un preţ pe kg sub preţul minim cerut (1,20 lei/kg) vor fi respinse.

La procedura de valorificare prin vânzare a vehiculelor declarate ca vehicule abandonate și vehicule fără stăpân se poate înscrie orice operator economic care deține autorizaţie de mediu privind desfãşurarea de activitãţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz cu viză anuală de valabilitate pentru anul în curs, care depune în termenul stabilit toate documentele solicitate și achită taxele stabilite prin caietul de sarcini.

Cumpărarea caietului de sarcini se va face începând cu data de 19.07.2023 ora 09:00 și depunerea ofertelor începând cu data de 20.07.2023 ora 09:00 până la data de 01.08.2023 ora 12:00, la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piaţa Mică, nr. 22, parter.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 03.08.2023, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 04.08.2023, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Piața Mică, nr. 22, parter.

Termenul limită de depunere a contestațiilor este 07.08.2023, ora 12:00.

În cazul în care până în data de 01.08.2023, ora 12:00 nu se vor depune oferte, termenul de depunere se prelungește până în data de 08.08.2023, ora 12:00, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 09.08.2023, ora 11:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 10.08.2023, ora 12:00, la Sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, parter.

 Termenul limită de depunere a contestațiilor este 11.08.2023, ora 12:00.