S.P.A.D.P.P. anunţă câștigătorul procedurii de valorificare prin vânzare a 16 de vehicule

04.08.2023

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunţă câștigătorul procedurii de valorificare prin vânzare a 16 de vehicule care au trecut în proprietatea privată a unității administrativ – teritoriale, ca urmare a selecţiei de oferte din data de 03.08.2023 ora 1100, de către comisia de evaluare a ofertelor depuse.

 În urma analizei comisiei de evaluare a ofertelor depuse și în urma aplicării criteriului de atribuire (preţul cel mai mare), ofertantul câştigător este: S.C. UNITRANS S.R.L.

Oferta depusă de către S.C. UNITRANS S.R.L. conține toate documentele solicitate prin caietul de sarcini, iar în urma aplicării criteriului de atribuire (preţul cel mai mare – 1,25 lei/kg) este desemnată ca fiind câștigătoare.

 

Termen de depunere a contestațiilor: 07.08.2023, ora 1200.