ANUNȚ privind desfășurarea evenimentului ”Artizan Huet” în perioada: joi 07.09.2023 – duminică 10.09.2023

30.08.2023

 

 

Comercializarea de produse hand-made și artizanat în cadrul evenimentului “Artizan Huet” se realizează în perioada joi 07.09.2023 – duminica 10.09.2023, în intervalul orar 10:00-21:00


 

 

IMPORTANT!

PENTRU DEPUNEREA UNEI CERERI LA REGISTRATURA S.P.A.D.P.P. SIBIU, PIAȚA MICĂ, NR. 22, SOLICITANTUL SE VA PROGRAMA ONLINE, ÎN PREALABIL.

 

În vederea programării online pentru depunerea cererii, la ghișeul exclusiv dedicat acestui tip de programare, aveți nevoie de o adresă de e-mail valabilă pe care ulterior vi se va transmite avizul semnat electronic, fără a mai fi necesar să vă prezentați la ghișeu în vederea ridicării acestuia.

 

ATENȚIE!

 

! Calendarul pentru programările online pentru comercializare produse specifice va fi disponibil în data de 04.09.2023 interval orar 09:00 – 24:00 !

 

 

Pentru programări online, se va accesa site-ul SPADPP, la adresa https://spadpp.sibiu.ro/

Secțiunea, programări ghișeu online

Link direct pentru acces: https://extranet.sibiu.ro/DomeniulPublicGeneral/Programare.aspx

 

*  Nu se vor lua în considerare solicitările pentru care nu există în prealabil programare online.

* Neprezentarea la ghișeu la data și ora rezervată de solicitant, în calendarul aplicației de programări online, duce la anularea rezervării și implicit a posibilității de a depune cererea.

 

       Perioada (în urma programării online) pentru depunerea cererilor şi încasarea taxelor de ocupare temporară a domeniului public (2 lei mp/zi pentru persoane juridice,  respectiv 1 leu mp/zi pentru persoane fizice autorizate,întreprindere familială și întreprindere individuală) pentru comercializarea de produse handmade și artizanat:

      -     marți 05.09.2023 – miercuri 06.09.2023

 

Perioada avizată pentru comercializare:

 

      SE ACORDĂ DOAR 1 AVIZ  PENTRU FIECARE SOCIETATE COMERCIALĂ, INTREPRINDERE FAMILIALĂ, INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SAU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

 

Este obligatorie:

- amplasarea de pavilioane cu dimensiunea 3*3m, culoarea albă.

 

Atribuirea locațiilor în teren, se va face în ordinea programării online și implicit a înregistrării cererilor depuse la ghișeu în limita locurilor rămase disponibile, conform schiță.

 

Acte necesare:

- cerere tip (disponibilă la ghișeu);

- copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului / atestat de producător / certificat de meșteșugar;

- copie act de identitate solicitant;

- împuternicire pentru depunerea documentației, în cazul reprezentării de către o altă persoană (fizică sau juridică).

ANUNȚ privind desfășurarea evenimentului ”Artizan Huet” în perioada: joi 07.09.2023 – duminică 10.09.2023