PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

12.12.2023

Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorele proiecte de hotărâre:


Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru amplasare de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu si a posibilității de extindere a acestora pentru anul 2024


Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru amplasarea de mobilier în vederea desfășurării activității de comerț stradal alimentar pentru anul 2024


   care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 20 decembrie 2023, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectele de hotărâre sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actelor normative propuse spre aprobare.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
  Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei la secțiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.