ANUNȚ privind organizarea unei noi sesiuni pentru atribuirea amplasamentelor pentru desfășurarea comerțului stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Mun Sibiu, pe str. N. Bălcescu din Sibiu

31.01.2024

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului, în conformitate cu proiectul privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.66/2023 aprobat de Consiliul Local Sibiu în ședința ordinară de miercuri, 31 ianuarie 2024, aduce la cunoștință publică deținătorilor spațiilor comerciale autorizate situate pe strada Nicolae Bălcescu, interesați pentru amplasarea de standuri în vederea comercializării de înghețată (doar la cornet sau pahar, nu produse ambalate) sau de produse alimentare din aparate speciale (pop corn, porumb fiert, vată de zahar), următoarele informații:

- se organizează o nouă sesiune pentru programări și depuneri de cereri pentru ocuparea a patru locații pentru comercializarea de înghețată și a unei locații pentru comercializarea de popcorn, vată de zahăr și porumb fiert, rămase neocupate, conform datelor de mai jos:

 

Vineri 02.02.2024 (de la ora 09:00)  – Luni 05.02.2024 (până la ora 24:00)

 

Marți 06.02.2024 – Joi 08.02.2024

 

  Documentele necesare, care vor fi anexate la cererea de autorizare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, în conformitate cu prevederile H.C.L. 66/2023, sunt:

 

  1. certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
  2. acord de funcționare însoțit de fișa de valabilitate (document valabil la data depunerii cererii), emis de Primăria Municipiului Sibiu, pentru punctul de lucru în fața căruia se solicită amplasamentul;
  3. document de înregistrare emis de către D.S.V.S.A.(Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor) pentru tipul de activitate solicitat;
  4. notificare privind certificarea conformității la normele de igienă si sănătate publică eliberată de D.S.P (Direcția de Sănătate Publică); 
  5. fotografie color cu dimensiuni a mobilierului solicitat a fi amplasat pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu;   
  6. schița cu dimensiuni, a amplasamentului încadrat în locația solicitată;
  7. carte identitate solicitant.

Toate documentele vor fi depuse în copie, cu mențiunea “conform cu originalul”.

 

Pentru programări online, se va accesa site-ul S.P.S.P.M.A.D.P., la adresa spadpp.sibiu.ro

SECȚIUNEA PROGRAMĂRI ONLINE DEDICATE PENTRU COMERȚ ALIMENTAR STRADAL - STR. NICOLAE BĂLCESCU.

 

Atenție:

- în vederea programării online pentru depunerea cererii la ghișeu, aveți nevoie de o adresă de e-mail valabilă

- nu se vor lua în considerare solicitările pentru care nu există în prealabil programare online.

- neprezentarea la ghișeu la data și ora rezervată de solicitant, în calendarul aplicației de   programări online, duce la anularea rezervării și implicit a posibilității de a depune cererea.