Situatia achizitiilor pe anul 2019

17.05.2019

1. Planul anual 2019

2. Centralizator contracte peste 5000 euro - trim IV

3. Centralizator contracte trimestrul IV