Situatia achizitiilor pe anul 2020

07.01.2020

1. Planul anual 2020

2. Centralizator contracte peste 5000 euro - Trim I 2020

3. Centralizator contracte Trim. I 2020

4. Centralizator contracte peste 5000 euro - Trim II 2020

5. Centralizator contracte Trim. II 2020

6. Centralizator contracte Trim. III 2020

7. Centralizator contracte peste 5000 euro - Trim. III 2020

8. Centralizator contracte Trim IV 2020